พิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
145

๑๕ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

S__12263643.jpg
S__12263645.jpg
S__12263646.jpg
S__12263647.jpg
S__12263648.jpg
S__12263649.jpg
S__12263650.jpg