ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0
176

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
142484.jpg
142485.jpg
142489.jpg