กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมุกดาหาร

0
425

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมุกดาหาร ณ ศาลาพ่อก่าย โรงพยาบาลมุกดาหาร

01.jpg
S__10870837.jpg
S__10870839.jpg
S__10870840.jpg
S__10870841.jpg
S__10870842.jpg
S__10870844.jpg
S__10870845.jpg