พิธีปิดและรับมอบธงสันติภาพ ในโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ”

0
150

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีปิดและรับมอบธงสันติภาพ ในโครงการ ” เดินด้วยกัน นำพาสันติ ” ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
128126.jpg
128127.jpg
407446.jpg