มอบทุนเสมอภาค ให้แก่นักเรียนจำนวน ๒๘ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
148

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนเสมอภาค ให้แก่นักเรียนจำนวน ๒๘ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต)

01.jpg
02.jpg
S__9855004.jpg
S__9855006.jpg
S__9855007.jpg
S__9855008.jpg
S__9855012.jpg
S__9855013.jpg
S__9855014.jpg