ร่วมต้อนรับและรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ

0
362

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมต้อนรับและรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
305866.jpg
305867.jpg