มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน ๒ ราย

0
257

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน ๒ ราย ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมุกดาหาร

305930.jpg
305931.jpg