กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืนและลอกผักตบชวา เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
200

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืนและลอกผักตบชวา เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหลังวัดบรรพตมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

01ae15c7b998faf817.jpg
687943.jpg
687944.jpg
32427.jpg
32428.jpg
32429.jpg
687950.jpg
687951.jpg
687952.jpg
687955.jpg