กิจกรรมออกพรรษาตักบาตรเทโว ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่

0
228

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓​เวลา​ ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะหัวหน้าส่วนฯร่วมกิจกรรมออกพรรษาตักบาตรเทโว ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg