ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

0
271

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ร้านอาหารนรินทร์ จ. มุกดาหาร

301681.jpg
301682.jpg
301683.jpg
301684.jpg
301685.jpg
301686.jpg
301688.jpg
301689.jpg
301690.jpg