งาน “๒๕๐ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร”

0
97

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมงาน “๒๕๐ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร” เพื่อบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้รวมพลังความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร

01.jpg
298857.jpg
298859.jpg
298860.jpg
298861.jpg
298862.jpg
298863.jpg
298864.jpg
298865.jpg
298866.jpg