พิธีเปิดหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕๐ ปี เมืองมุกดาหาร

0
761

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เข้าร่วมงานพิธีเปิดหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕๐ ปี เมืองมุกดาหาร ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

016ef0b553eeaab00f.jpg
02.jpg
03.jpg
S__71491638.jpg
S__71491642.jpg
S__71491645.jpg
S__71491647.jpg
S__71491651.jpg
S__71491652.jpg