พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองมุกดาหาร”ร่วมใจทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน”

0
256

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองมุกดาหาร”ร่วมใจทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน”ที่วัดแจ้งนาโปใหญ่ ชุมชนนาโปใหญ่ จ. มุกดาหาร

07.jpg
582757.jpg
582758.jpg
582759.jpg
582760.jpg
582761.jpg
582762.jpg