ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนเทพื้นศาลาปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๓ ของจังหวัดมุกดาหาร ณ วัดคำสายทอง

0
314

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนเทพื้นศาลาปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๓ ของจังหวัดมุกดาหาร ณ วัดคำสายทอง

S__83296289.jpg
S__83296291.jpg
S__83296292.jpg
S__83296293.jpg
S__83296294.jpg
S__83296295.jpg
S__83296296.jpg
S__83296297.jpg
S__83296298.jpg