ศึกษาดูงาน​ เทศบาลเมืองแสนสุข​ จ.ชลบุรี​ ในเรื่องเมืองอัจฉริยะ Smart City และการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0
463

๒๐ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้​นายพยุงพงษ์​ บุญเติม​ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน​ เทศบาลเมืองแสนสุข​ จ.ชลบุรี​ ในเรื่องเมืองอัจฉริยะ Smart City และการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข​ และนายไพศาล​ สีนาคล้วน​ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมคณะให้การต้อนรับ

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg