พิธีทำบุญหอประชุม 250 ปี บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

0
1043

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญหอประชุม 250 ปี บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__5111914.jpg
S__5111916.jpg
S__5111917.jpg
S__5111918.jpg