ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
115

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

S__5021733.jpg
S__5021734.jpg