ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
60