ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

0
154

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__67248148.jpg
S__67248150.jpg
S__67248151.jpg
S__67248153.jpg
S__67248156.jpg