ต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่​ ๑๐​ อุบลราชธานี​ ในภารกิจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ​ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID​-๑๙)

0
168

วันที่​ ๒๓​ เมษายน​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๑๐.๓๐​ น.​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่​ ๑๐​ อุบลราชธานี​ ในภารกิจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ​ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID​-๑๙) ด้วยการส่งเสริมมาตรการต่างๆในชุมชน ​เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว​และเพื่อชี้แจงแนวทางในการใช้มาตรการในสถานที่ต่างๆ​ (Setting)​ ในพื้นที่และขอความร่วมมือในการสื่อสารในมาตรการไปยังหน่วยงานเครือข่ายสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร​ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

014e7af88ff995d05b.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg