ป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการล้างทำความสะอาดตลาดราตรี และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

0
982

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการล้างทำความสะอาดตลาดราตรี และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณรอบอาคาร คอกพักสัตว์ ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อป้องการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามแผนปฎิบัติการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

015e8f4ad54497a164.jpg
238781.jpg
238783.jpg
238810.jpg
238811.jpg
991.jpg
992.jpg
993.jpg
994.jpg
995.jpg