นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหน้ากากอนามัย/ผ้า ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

0
236

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหน้ากากอนามัย/ผ้า ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
S__66142211.jpg
S__66142213.jpg
S__66142214.jpg
S__66142215.jpg
S__66142216.jpg
S__66142217.jpg
S__66142218.jpg
S__66142219.jpg
S__66142220.jpg
S__66142221.jpg