นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารได้ร่วมออกรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
485

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารได้ร่วมออกรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยสมาชิกสภาเทศบาล กำพล ศรีมณีพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร เอฟเอ็ม 99.25 เมกกะเฮิร์ท (สวท.มุกดาหาร)

001.jpg
017feecf594a7663aa.jpg
02.jpg