ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
119

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานใน การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

0132ffcb4e86b34ab4.jpg
02e1ca1416bb23598b.jpg
03cd1c993b55ec4afe.jpg