พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”ประจำปี ๒๕๖๓

0
187

วันที่​ ๒​ มีนาคม​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๐๘.๓๐​ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้​นายเฉลียว​ ดีวงศ์​ รองนายกเทศมนตรีฯ​ นำคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาล​ หัวหน้าส่วนฯ​ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นวันที่มีการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีมาตรฐาน

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg