พิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

0
30

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ ต. นาสีนวล อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เด็กและเยาวชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

67119.jpg
67120.jpg
67121.jpg
67122.jpg
67123.jpg
67124.jpg