ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาศ ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
1437

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาศ กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร