ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
318

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม และให้กำลังใจ คณะทำงาน นำโดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะกรรมการ ซึ่งในที่ประชุมเป็นการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มาวิเคราะห์ร่วมกัน และหาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

01.jpg
02.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg