งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

0
287

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

01.jpg
S__40231017.jpg
S__40231019.jpg
S__40231021.jpg
S__40231022.jpg
S__40231023.jpg