ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดหลักสอง

0
361

๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย ส.ส.ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดหลักสอง

S__39452691.jpg
S__39452693.jpg
S__39452694.jpg
S__39452695.jpg
S__39452696.jpg
S__39452697.jpg