ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดคำสายทอง

0
129

๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และคณะครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดคำสายทอง

S__39387146.jpg
S__39387148.jpg
S__39387149.jpg
S__39387150.jpg
S__39387151.jpg