ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

0
175

6 พ.ย. 2562 เวลา 10.30 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__39149575.jpg
S__39149577.jpg
S__39149578.jpg