นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมทอดกฐิณสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง ประจำปี ๒๕๖๒

0
144

๖ พ.ย. ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ร่วมทอดกฐิณสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง ประจำปี ๒๕๖๒

049e247b34fa62e96f.jpg
013bac97071a161a03.jpg
029d53bfc4f97ad5e9.jpg
0362e7de6aa999eb99.jpg
052615edb2f77c1a97.jpg
06.jpg