พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”

0
141

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบให้ ดาบตำรวจวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” พระผู้เป็นเสมือนต้นแบบของคุณความงามดี ทรงเป็นดั่งแม่ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง ณ อุทยานสมเด็จย่า ฐานวรพัฒน์ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg