ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

0
97

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

01f53660a111f3ed7f.jpg
0233f9da266d621611.jpg
03903d1c5f9cb9b20c.jpg
04dea8a661b5ccd34e.jpg
05ff75b39d733f764a.jpg
0693162f421d6d87e0.jpg
07c3a3ebe18eaf861c.jpg
088bb89f487c3c5ee1.jpg
099278e0d37ff9ab6d.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg