มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

0
98

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณและคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๕๐๐ ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ราษฎร์ผู้ประสบอุทกภัย

0169aa130f24cb018f.jpg
02d5d32a6d43308fa4.jpg
03d575bf6f5d51d694.jpg
04e2d835da68997675.jpg
054598cc223e7bc7c4.jpg
067e3a0642fa8f8373.jpg
07.jpg