โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

0
122

วันนที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาล ๑ (วัดคำสายทอง)

0102eb1ae9fd466374.jpg
022d347a24aa4f2a8f.jpg
032221d77d0c12dc2c.jpg