ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

0
171

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมงคลจินดาราม อ.เมือง จ.มุกดาหาร

01e981e1727474d323.jpg
027cafd56e59a62ac1.jpg
03d00b30093b09767a.jpg
0446e983d35745f910.jpg
05194d6605552e6adc.jpg
069e635410f2466e30.jpg
0756788598ab7b6416.jpg
0879b95ed819deab4d.jpg