พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบรอบ ๒๔ ปี

0
308

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบรอบ ๒๔ ปี ณ บริเวณหอแก้วมุกดาหาร

017363c8516fe61eab.jpg
027199c64d71765a33.jpg
03958b95c618026773.jpg
04b407f6071cbe7664.jpg
053338e56ffd6da3bf.jpg
069df86c679cf1d126.jpg
0719e57bd7f60ca23f.jpg
08ef24a0ab9296db96.jpg