ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

0
289