กิจกรรมโครงการ ” จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

0
219

วันที่ ๒๖ ก.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วย และชุดจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการ ” จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร สถานที่จิตอาสาพัฒนา ที่คลองหินอ่าง และคลองร่องปอ ซึ่งเป็นคลองสายหลักด้านใน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่เป็นคลองในการระบายน้ำที่ไหลเข้ามาในเมืองฯ โดยมีชุดจิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ และมวลชน ที่ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐ นาย

01a9e2c06bad14ac7c.jpg
02c19b33499262ab40.jpg
03dcbd6ab7bc0df62c.jpg
0448a747219ba9e806.jpg
05cd0da022601d9b98.jpg
066fd4b69ede6343d3.jpg
07dd2b375d34f26ca2.jpg
08bd68d4c428bd43c7.jpg