การอบรมฯ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
571

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วนอุทยานภูหมู อ.นิคมคำสร้อย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จาก หน่วยพิทักษ์ป่า สัตว์ พันธ์พืช อุทยานภูหมู จังหวัดมุกดาการ ที่จะคอยอบรม ดูแลและให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน ๘๐ คน ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

012408c97ac4e81276.jpg
0210b1758e21bb44e8.jpg
03b90afd13ac38848d.jpg
04c6fcf573966f33f8.jpg
055e56eeca0da8e758.jpg
0690e942b3f1d49944.jpg
07975f663dcef31f83.jpg
086fee00602bb8c82e.jpg
09e3dfc11c7b73839b.jpg