การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

0
75

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01f1563593fa4c130d.jpg
02750e3134c105f62f.jpg
03af117b66bd949512.jpg
04ef36d6105820fa8f.jpg
058088c37488ad25fa.jpg
07bdec504a35c1e0a3.jpg
088038f1760661b549.jpg
09b7998e58193ebb89.jpg
10af0e427aee2d9692.jpg
11e350ca07027fca25.jpg
12ccbdd9a68106eefe.jpg