การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒

0
49

วันที่ ๒๖ ก.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๕ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01351f990b4dd9595d.jpg
02fd7c935bebf2d454.jpg
03a5c2afb18561df63.jpg
04caa7762d7b61699c.jpg
0527b5307fbe2efc8d.jpg
06d67478d1429226b7.jpg
07948065ff3cb1f23b.jpg