วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม และบ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here