วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วนอุทยานภูหมู อ.นิคมคำสร้อย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จาก หน่วยพิทักษ์ป่า สัตว์ พันธ์พืช อุทยานภูหมู จังหวัดมุกดาการ ที่จะคอยอบรม ดูแลและให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน ๘๐ คน ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here