วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลและหัวส่วนการงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

0185ce8cdceeaae7bb.jpg
0218e93fe5321f10bc.jpg
034cf57fc460cfacd9.jpg
04aaf9cf4ceefc5bc6.jpg
058615f329d67d487d.jpg
06eb723aac8aa1a75a.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here