เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน โดยมอบหมายให้นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนการงานฯและพักงานจ้าง ร่วมปั่นจักรยานในวันพุธ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

02654cf0558b66a142.jpg
034d071517735bf046.jpg
048fe2ed273d88fa0d.jpg
055bd34b58df3f2dfd.jpg
066a1c11a7cf818846.jpg
079b281f90bee08f59.jpg
014b96927c75d60866.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here