วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01efcd2116b2044dcb.jpg
0277f7645818d3a8df.jpg
03abfbb4e04dd2a2e4.jpg
04055b4f26af011388.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here