วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯโดยเฉพาะการติดตามเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ โดยมี นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01f637e4f35a3c6d5c.jpg
0250c00bda151026bf.jpg
03bc9a86222327f25f.jpg
049f41f35b417b43ef.jpg
05106d1dfcba08497f.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here